Линкове

Инвестиционно злато

                
наименование
купува
продава
детайли
Друго инвестиционно злато грам 65.21    вижте повече
Злато 14 карата проба 585 37.31    вижте повече
Злато 18 карата проба 750 47.82  0.00  вижте повече
Сребро проба 925 0.00  0.00  вижте повече
Сребро проба 999 0.00  0.00  вижте повече
ЛУНЕН КАЛЕНДАР, АВСТРАЛИЯ, 1 Oz 2125  2272  вижте повече
ЛУНЕН КАЛЕНДАР, АВСТРАЛИЯ, 1/2 Oz 1073  1146  вижте повече
ЛУНЕН КАЛЕНДАР, АВСТРАЛИЯ, 1/4 Oz 537  600  вижте повече
ЛУНЕН КАЛЕНДАР, АВСТРАЛИЯ, 1/10 Oz 217  254  вижте повече
ЛУНЕН КАЛЕНДАР, АВСТРАЛИЯ, 1/20 Oz 109  148  вижте повече
Лунен календар, Австралия, година на тигъра, 1 OZ 2167  2516  вижте повече
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1 Oz 2125  2272  вижте повече
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1/2 Oz 1073  1146  вижте повече
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1/4 Oz 537  600  вижте повече
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1/10 Oz 215  252  вижте повече

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >


По силата на бългаското законодателство инвестиционно злато е:

а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;

б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:

аа) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;

бб) изсечени са след 1800 г.;

вв) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;

гг) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

Продажбата на инвестиционно злато е свободено от данък добавена стойност. Сделки на стойност над  15 000 лева се осъществяват по банков път.

Цените купува са валидни за монети и кючета в идеално състояние, без дрскотини и белези от пръсти. В останалите случаи се изкупуват на цена за инвестиционно злато на грам.

При интерес от ваша страна към златни продукти невключени в ценовата листа ще получите актуални котировки от нашите служители. 

 

ФБК Стринг не носи отговорност за невярна информация публикувана на сайта.

Новини

Централните банки подобриха 40-годишен рекорд в покупките на злато Трезорите са купили 148.4 тона кюлчета, което е рекордно количество за едно тримесечие повече >
2011-01-13
Златото отново над 1300 евро за тройунция. повече >

всички новини