Линкове

Инвестиционно злато

                
наименование
купува
продава
детайли
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1/20 Oz 114  153  вижте повече
ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1 Oz 2162  2290  вижте повече
ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1/2 Oz 1086  1231  вижте повече
ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1/4 Oz 543  642  вижте повече
ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1/10 Oz 219  283  вижте повече
КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1 Oz 2162  2290  вижте повече
КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1/2 Oz 1086  1210  вижте повече
КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1/4 Oz 543  640  вижте повече
КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1/10 Oz 219  283  вижте повече
КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1/20 Oz 110  162  вижте повече
ПАНДА, КИТАЙ, 1 Oz 2162  2301  вижте повече
ПАНДА, КИТАЙ, 1/2 Oz 1086  1172  вижте повече
ПАНДА, КИТАЙ, 1/4 Oz 543  605  вижте повече
ПАНДА, КИТАЙ, 1/10 Oz 219  257  вижте повече
ПАНДА, КИТАЙ, 1/20 Oz 110  149  вижте повече

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >


По силата на бългаското законодателство инвестиционно злато е:

а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;

б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:

аа) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;

бб) изсечени са след 1800 г.;

вв) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;

гг) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

Продажбата на инвестиционно злато е свободено от данък добавена стойност. Сделки на стойност над  15 000 лева се осъществяват по банков път.

Цените купува са валидни за монети и кючета в идеално състояние, без дрскотини и белези от пръсти. В останалите случаи се изкупуват на цена за инвестиционно злато на грам.

При интерес от ваша страна към златни продукти невключени в ценовата листа ще получите актуални котировки от нашите служители. 

 

ФБК Стринг не носи отговорност за невярна информация публикувана на сайта.

Новини

Централните банки подобриха 40-годишен рекорд в покупките на злато Трезорите са купили 148.4 тона кюлчета, което е рекордно количество за едно тримесечие повече >
2011-01-13
Златото отново над 1300 евро за тройунция. повече >

всички новини