Линкове

Инвестиционно злато

                
наименование
купува
продава
детайли
Кругерранд, ЮАР, 1 Oz 2074  2197  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/2 Oz 1042  1160  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/4 Oz 521  614  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/10 Oz 210  265  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1 Oz 2074  2218  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/2 Oz 1047  1171  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/4 Oz 524  616  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/10 Oz 210  271  вижте повече
Американски двоен орел 2016  2156  вижте повече
Френски франк Мариана 6.45 гр. 389  421  вижте повече
Френски франк 3.225 198  241  вижте повече
20 Френски франка Наполеон III 389  421  вижте повече
10 Френски франка Наполеон III 198  238  вижте повече
20 Френски франка Genius 389  421  вижте повече
20 Френски франка 389  421  вижте повече

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >


По силата на бългаското законодателство инвестиционно злато е:

а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;

б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:

аа) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;

бб) изсечени са след 1800 г.;

вв) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;

гг) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

Продажбата на инвестиционно злато е свободено от данък добавена стойност. Сделки на стойност над  15 000 лева се осъществяват по банков път.

Цените купува са валидни за монети и кючета в идеално състояние, без дрскотини и белези от пръсти. В останалите случаи се изкупуват на цена за инвестиционно злато на грам.

При интерес от ваша страна към златни продукти невключени в ценовата листа ще получите актуални котировки от нашите служители. 

 

ФБК Стринг не носи отговорност за невярна информация публикувана на сайта.

Новини

Централните банки подобриха 40-годишен рекорд в покупките на злато Трезорите са купили 148.4 тона кюлчета, което е рекордно количество за едно тримесечие повече >
2011-01-13
Златото отново над 1300 евро за тройунция. повече >

всички новини