Линкове

Инвестиционно злато

                
наименование
купува
продава
детайли
Кругерранд, ЮАР, 1 Oz 2162  2290  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/2 Oz 1086  1210  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/4 Oz 543  640  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/10 Oz 219  276  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1 Oz 2162  2312  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/2 Oz 1092  1221  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/4 Oz 546  642  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/10 Oz 219  283  вижте повече
Американски двоен орел 2102  2247  вижте повече
Френски франк Мариана 6.45 гр. 406  439  вижте повече
Френски франк 3.225 206  252  вижте повече
20 Френски франка Наполеон III 406  439  вижте повече
10 Френски франка Наполеон III 206  248  вижте повече
20 Френски франка Genius 406  439  вижте повече
20 Френски франка 406  439  вижте повече

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >


По силата на бългаското законодателство инвестиционно злато е:

а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;

б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:

аа) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;

бб) изсечени са след 1800 г.;

вв) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;

гг) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

Продажбата на инвестиционно злато е свободено от данък добавена стойност. Сделки на стойност над  15 000 лева се осъществяват по банков път.

Цените купува са валидни за монети и кючета в идеално състояние, без дрскотини и белези от пръсти. В останалите случаи се изкупуват на цена за инвестиционно злато на грам.

При интерес от ваша страна към златни продукти невключени в ценовата листа ще получите актуални котировки от нашите служители. 

 

ФБК Стринг не носи отговорност за невярна информация публикувана на сайта.

Новини

Централните банки подобриха 40-годишен рекорд в покупките на злато Трезорите са купили 148.4 тона кюлчета, което е рекордно количество за едно тримесечие повече >
2011-01-13
Златото отново над 1300 евро за тройунция. повече >

всички новини