Линкове

Инвестиционно злато

                
наименование
купува
продава
детайли
Кругерранд, ЮАР, 1 Oz 2125  2251  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/2 Oz 1068  1189  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/4 Oz 534  629  вижте повече
Кругерранд, ЮАР, 1/10 Oz 215  271  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1 Oz 2125  2272  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/2 Oz 1073  1200  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/4 Oz 537  631  вижте повече
Американски орел, САЩ, 1/10 Oz 215  278  вижте повече
Американски двоен орел 2066  2209  вижте повече
Френски франк Мариана 6.45 гр. 399  432  вижте повече
Френски франк 3.225 203  247  вижте повече
20 Френски франка Наполеон III 399  432  вижте повече
10 Френски франка Наполеон III 203  243  вижте повече
20 Френски франка Genius 399  432  вижте повече
20 Френски франка 399  432  вижте повече

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >


По силата на бългаското законодателство инвестиционно злато е:

а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;

б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:

аа) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;

бб) изсечени са след 1800 г.;

вв) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;

гг) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

Продажбата на инвестиционно злато е свободено от данък добавена стойност. Сделки на стойност над  15 000 лева се осъществяват по банков път.

Цените купува са валидни за монети и кючета в идеално състояние, без дрскотини и белези от пръсти. В останалите случаи се изкупуват на цена за инвестиционно злато на грам.

При интерес от ваша страна към златни продукти невключени в ценовата листа ще получите актуални котировки от нашите служители. 

 

ФБК Стринг не носи отговорност за невярна информация публикувана на сайта.

Новини

Централните банки подобриха 40-годишен рекорд в покупките на злато Трезорите са купили 148.4 тона кюлчета, което е рекордно количество за едно тримесечие повече >
2011-01-13
Златото отново над 1300 евро за тройунция. повече >

всички новини