Линкове

Инвестиционно злато

                
наименование
купува
продава
детайли
Белгия Леополд II 389  417  вижте повече
Швейцарски франк Вренели 389  421  вижте повече
Британски суверен 473  521  вижте повече
Британски суверен - Елизабет 473  521  вижте повече
Британски суверен, 5 паунда 2365  2632  вижте повече
50 Песо Мексико 2503  2699  вижте повече
Унгария Франц Йозеф I 100 Крони 2000  2118  вижте повече
ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 1 ГР. Au 999.9 68  89  вижте повече
ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 2 ГР. Au 999.9 138  169  вижте повече
ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 5 ГР. Au 999.9 339  383  вижте повече
ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 10 ГР. Au 999.9 672  741  вижте повече
ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 20 ГР. Au 999.9 1341  1430  вижте повече
ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 1 Oz. Au 999.9 2074  2187  вижте повече
ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 50 гр. Au 999.9 3300  3532  вижте повече
ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 100 гр. Au 999.9 6599  6998  вижте повече

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >


По силата на бългаското законодателство инвестиционно злато е:

а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;

б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:

аа) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;

бб) изсечени са след 1800 г.;

вв) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;

гг) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

Продажбата на инвестиционно злато е свободено от данък добавена стойност. Сделки на стойност над  15 000 лева се осъществяват по банков път.

Цените купува са валидни за монети и кючета в идеално състояние, без дрскотини и белези от пръсти. В останалите случаи се изкупуват на цена за инвестиционно злато на грам.

При интерес от ваша страна към златни продукти невключени в ценовата листа ще получите актуални котировки от нашите служители. 

 

ФБК Стринг не носи отговорност за невярна информация публикувана на сайта.

Новини

Централните банки подобриха 40-годишен рекорд в покупките на злато Трезорите са купили 148.4 тона кюлчета, което е рекордно количество за едно тримесечие повече >
2011-01-13
Златото отново над 1300 евро за тройунция. повече >

всички новини